پرسش و پاسخ 753
پرسش
با سلام. احتراما در مورد نوع بینی و احتمال بهبود ان اظهار نظر فرمایید.
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی و پهن است , انحراف مختصری نیز دارد . نتیجه جراحی در حد متوسط به پایین است .