پرسش و پاسخ 809
پرسش
سلام دکتر این عکس دوستمه اونم مشاوره میخواد در مورد بینی اش
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. خیلی خوب و عالی نخواهد شد ولی از وضعیت فعلی خیلی بهتر خواهد بود .