پرسش و پاسخ 932
پرسش
درخواست مشاوره
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. قدرت مانور ما برای بینی شما زیاد نیست . اگر با تغییرات حدود 30 درصدی رضایت شما فراهم می شود اقدام به جراحی مجدد بنمایید .