نمونه 336 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
336
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 336
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 333غضروفی (استخوانی)
333
عمل بینی شماره 334غضروفی (استخوانی)
334
عمل بینی شماره 335غضروفی (استخوانی)
335
عمل بینی شماره 336غضروفی (استخوانی)
336
عمل بینی شماره 337غضروفی (استخوانی)
337
عمل بینی شماره 338غضروفی (استخوانی)
338
عمل بینی شماره 339غضروفی (استخوانی)
339