نمونه 352 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگى شديد نوك بينى اصلاح شده است. بالا كشيدگى پره هاى بينى اصلاح شده است. ارتباط اجزا بينى نسبت به هم و نسبت به صورت به استاندارد زيبايى نزديك شده است.

Englishٍ

previous
352
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 352

عمل بینی شماره 349غضروفی (استخوانی)
349
عمل بینی شماره 350غضروفی (استخوانی)
350
عمل بینی شماره 351غضروفی (استخوانی)
351
عمل بینی شماره 352غضروفی (استخوانی)
352
عمل بینی شماره 353غضروفی (استخوانی)
353
عمل بینی شماره 354غضروفی (استخوانی)
354
عمل بینی شماره 355غضروفی (استخوانی)
355