نمونه 442 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیرقرینگی شدید بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
442
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 442

عمل بینی شماره 439غضروفی با پوست ضخیم
439
عمل بینی شماره 440غضروفی با پوست ضخیم
440
عمل بینی شماره 441غضروفی (استخوانی)
441
عمل بینی شماره 442غضروفی (استخوانی)
442
عمل بینی شماره 443غضروفی (استخوانی)
443
عمل بینی شماره 444غضروفی (استخوانی)
444
عمل بینی شماره 445غضروفی (استخوانی)
445