نمونه 504 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
504
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, semi fancy result. Case number 504

عمل بینی شماره 501گوشتی با غضروف های قوی
501
عمل بینی شماره 502گوشتی با غضروف های قوی
502
عمل بینی شماره 503گوشتی
503
عمل بینی شماره 504گوشتی
504
عمل بینی شماره 505غضروفی با پوست ضخیم
505
عمل بینی شماره 506غضروفی با پوست ضخیم
506
عمل بینی شماره 507غضروفی (استخوانی)
507