نمونه 506 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. غیرقرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
506
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 506

عمل بینی شماره 503گوشتی
503
عمل بینی شماره 504گوشتی
504
عمل بینی شماره 505غضروفی با پوست ضخیم
505
عمل بینی شماره 506غضروفی با پوست ضخیم
506
عمل بینی شماره 507غضروفی (استخوانی)
507
عمل بینی شماره 508غضروفی (استخوانی)
508
عمل بینی شماره 509غضروفی (استخوانی)
509