نمونه 509 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
509
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 509

عمل بینی شماره 506غضروفی با پوست ضخیم
506
عمل بینی شماره 507غضروفی (استخوانی)
507
عمل بینی شماره 508غضروفی (استخوانی)
508
عمل بینی شماره 509غضروفی (استخوانی)
509
عمل بینی شماره 510غضروفی (استخوانی)
510
عمل بینی شماره 511غضروفی (استخوانی)
511
عمل بینی شماره 512غضروفی (استخوانی)
512