نمونه 646 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
646
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 646

عمل بینی شماره 643غضروفی (استخوانی)
643
عمل بینی شماره 644غضروفی (استخوانی)
644
عمل بینی شماره 645غضروفی (استخوانی)
645
عمل بینی شماره 646غضروفی (استخوانی)
646
عمل بینی شماره 647گوشتی با غضروف های قوی
647
عمل بینی شماره 648گوشتی با غضروف های قوی
648
عمل بینی شماره 649غضروفی با پوست ضخیم
649