نمونه 211 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سایز بینی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
211
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 211

عمل بینی شماره 208غضروفی با پوست ضخیم
208
عمل بینی شماره 209غضروفی با پوست ضخیم
209
عمل بینی شماره 210غضروفی (استخوانی)
210
عمل بینی شماره 211غضروفی با پوست ضخیم
211
عمل بینی شماره 212غضروفی با پوست ضخیم
212
عمل بینی شماره 213غضروفی با پوست ضخیم
213
عمل بینی شماره 214غضروفی با پوست ضخیم
214