نمونه 366 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. به ساختار بينى فرم زيبا ترى داده شده است.

Englishٍ

previous
366
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 366

عمل بینی شماره 363غضروفی با پوست ضخیم
363
عمل بینی شماره 364غضروفی با پوست ضخیم
364
عمل بینی شماره 365غضروفی با پوست ضخیم
365
عمل بینی شماره 366غضروفی با پوست ضخیم
366
عمل بینی شماره 367غضروفی (استخوانی)
367
عمل بینی شماره 368غضروفی (استخوانی)
368
عمل بینی شماره 369غضروفی با پوست ضخیم
369