نمونه 369 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. به ساختار بينى فرم زيبا ترى داده شده است.

Englishٍ

previous
369
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 369

عمل بینی شماره 366غضروفی با پوست ضخیم
366
عمل بینی شماره 367غضروفی (استخوانی)
367
عمل بینی شماره 368غضروفی (استخوانی)
368
عمل بینی شماره 369غضروفی با پوست ضخیم
369
عمل بینی شماره 370غضروفی با پوست ضخیم
370
عمل بینی شماره 371گوشتی با غضروف های قوی
371
عمل بینی شماره 372گوشتی با غضروف های قوی
372