نمونه 395 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. از زمان جراحی بین بینی تقریبا سه ماه می گذرد. ایجاد یک قوس بسیار خفیف در پشت بینی که بوسیله برداشتن قوز از روی بینی ایجاد شده است هم بلندی بینی را کم کرده است و هم تناسب زیبایی بین صورت و بینی برقرار کرده است.

Englishٍ

previous
395
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 395

عمل بینی شماره 392غضروفی با پوست ضخیم
392
عمل بینی شماره 393غضروفی با پوست ضخیم
393
عمل بینی شماره 394غضروفی (استخوانی)
394
عمل بینی شماره 395غضروفی (استخوانی)
395
عمل بینی شماره 396غضروفی (استخوانی)
396
عمل بینی شماره 397غضروفی (استخوانی)
397
عمل بینی شماره 398غضروفی (استخوانی)
398