نمونه 398 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. در این بینی بلندی (فاصله پشت بینی از صورت) و طول بینی (فاصله شروع بینی از زیر پیشانی تا نوک) کاسته نشده است. فقط قوز بینی برداشته شده و زاویه بین پیشانی و بینی با زاویه بین لب و بینی به استاندارد زیبایی نزدیک شده است.

Englishٍ

previous
398
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 398

عمل بینی شماره 395غضروفی (استخوانی)
395
عمل بینی شماره 396غضروفی (استخوانی)
396
عمل بینی شماره 397غضروفی (استخوانی)
397
عمل بینی شماره 398غضروفی (استخوانی)
398
عمل بینی شماره 399غضروفی با پوست ضخیم
399
عمل بینی شماره 400غضروفی با پوست ضخیم
400
عمل بینی شماره 401غضروفی با پوست ضخیم
401