نمونه 399 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. از تفاوت های دیگر بینی طبیعی با بینی نیمه فانتزی این است که نوک بینی حالت سربالاتری دارد و اجزاء بینی هم نسبت به حالت طبیعی کوچکتر شده اند.

Englishٍ

previous
399
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 399

عمل بینی شماره 396غضروفی (استخوانی)
396
عمل بینی شماره 397غضروفی (استخوانی)
397
عمل بینی شماره 398غضروفی (استخوانی)
398
عمل بینی شماره 399غضروفی با پوست ضخیم
399
عمل بینی شماره 400غضروفی با پوست ضخیم
400
عمل بینی شماره 401غضروفی با پوست ضخیم
401
عمل بینی شماره 402غضروفی با پوست ضخیم
402