نمونه 571 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
571
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 571

عمل بینی شماره 568غضروفی (استخوانی)
568
عمل بینی شماره 569غضروفی (استخوانی)
569
عمل بینی شماره 570غضروفی (استخوانی)
570
عمل بینی شماره 571غضروفی (استخوانی)
571
عمل بینی شماره 572غضروفی (استخوانی)
572
عمل بینی شماره 573گوشتی
573
عمل بینی شماره 574گوشتی
574