نمونه 641 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
641
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 641
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 638گوشتی
638
عمل بینی شماره 639غضروفی (استخوانی)
639
عمل بینی شماره 640غضروفی (استخوانی)
640
عمل بینی شماره 641غضروفی (استخوانی)
641
عمل بینی شماره 642غضروفی (استخوانی)
642
عمل بینی شماره 643غضروفی (استخوانی)
643
عمل بینی شماره 644غضروفی (استخوانی)
644