نمونه 672 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
672
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 672

عمل بینی شماره 669غضروفی (استخوانی)
669
عمل بینی شماره 670غضروفی (استخوانی)
670
عمل بینی شماره 671غضروفی (استخوانی)
671
عمل بینی شماره 672غضروفی (استخوانی)
672
عمل بینی شماره 673غضروفی با پوست ضخیم
673
عمل بینی شماره 674غضروفی با پوست ضخیم
674
عمل بینی شماره 675غضروفی (استخوانی)
675