نمونه 760 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
760
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 760

عمل بینی شماره 757گوشتی با غضروف های قوی
757
عمل بینی شماره 758غضروفی (استخوانی)
758
عمل بینی شماره 759غضروفی (استخوانی)
759
عمل بینی شماره 760غضروفی (استخوانی)
760
عمل بینی شماره 761غضروفی (استخوانی)
761
عمل بینی شماره 762غضروفی (استخوانی)
762
عمل بینی شماره 763غضروفی (استخوانی)
763