نمونه 809 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
809
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 809

عمل بینی شماره 806غضروفی (استخوانی)
806
عمل بینی شماره 807غضروفی (استخوانی)
807
عمل بینی شماره 808غضروفی (استخوانی)
808
عمل بینی شماره 809غضروفی (استخوانی)
809
عمل بینی شماره 810گوشتی
810
عمل بینی شماره 811گوشتی
811
عمل بینی شماره 812غضروفی با پوست ضخیم
812