نمونه 858 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
858
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 858

عمل بینی شماره 855غضروفی (استخوانی)
855
عمل بینی شماره 856غضروفی (استخوانی)
856
عمل بینی شماره 857غضروفی (استخوانی)
857
عمل بینی شماره 858غضروفی (استخوانی)
858
عمل بینی شماره 859غضروفی (استخوانی)
859
عمل بینی شماره 860
860
عمل بینی شماره 861غضروفی (استخوانی)
861