نمونه 860 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
860
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 860

عمل بینی شماره 857غضروفی (استخوانی)
857
عمل بینی شماره 858غضروفی (استخوانی)
858
عمل بینی شماره 859غضروفی (استخوانی)
859
عمل بینی شماره 860
860
عمل بینی شماره 861غضروفی (استخوانی)
861
عمل بینی شماره 862غضروفی (استخوانی)
862
عمل بینی شماره 863
863