نمونه 861 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
861
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 861

عمل بینی شماره 858غضروفی (استخوانی)
858
عمل بینی شماره 859غضروفی (استخوانی)
859
عمل بینی شماره 860
860
عمل بینی شماره 861غضروفی (استخوانی)
861
عمل بینی شماره 862غضروفی (استخوانی)
862
عمل بینی شماره 863
863
عمل بینی شماره 864غضروفی با پوست ضخیم
864