نمونه 869 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. دو سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
869
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 869

عمل بینی شماره 866
866
عمل بینی شماره 867غضروفی با پوست ضخیم
867
عمل بینی شماره 868غضروفی با پوست ضخیم
868
عمل بینی شماره 869گوشتی با غضروف های قوی
869
عمل بینی شماره 870گوشتی با غضروف های قوی
870
عمل بینی شماره 871غضروفی (استخوانی)
871
عمل بینی شماره 872غضروفی (استخوانی)
872