نمونه 866 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
866
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 866

عمل بینی شماره 863
863
عمل بینی شماره 864غضروفی با پوست ضخیم
864
عمل بینی شماره 865غضروفی با پوست ضخیم
865
عمل بینی شماره 866
866
عمل بینی شماره 867غضروفی با پوست ضخیم
867
عمل بینی شماره 868غضروفی با پوست ضخیم
868
عمل بینی شماره 869گوشتی با غضروف های قوی
869