نمونه 903 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
903
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 903

عمل بینی شماره 900غضروفی (استخوانی)
900
عمل بینی شماره 901غضروفی (استخوانی)
901
عمل بینی شماره 902غضروفی (استخوانی)
902
عمل بینی شماره 903غضروفی (استخوانی)
903
عمل بینی شماره 904غضروفی (استخوانی)
904
عمل بینی شماره 905غضروفی با پوست ضخیم
905
عمل بینی شماره 906غضروفی با پوست ضخیم
906