نمونه 985 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
985
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 985

عمل بینی شماره 982غضروفی (استخوانی)
982
عمل بینی شماره 983غضروفی (استخوانی)
983
عمل بینی شماره 984غضروفی (استخوانی)
984
عمل بینی شماره 985گوشتی
985
عمل بینی شماره 986گوشتی
986
عمل بینی شماره 987غضروفی با پوست ضخیم
987
عمل بینی شماره 988غضروفی با پوست ضخیم
988