نمونه 1040 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1040
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 1040

عمل بینی شماره 1037گوشتی
1037
عمل بینی شماره 1038گوشتی
1038
عمل بینی شماره 1039غضروفی (استخوانی)
1039
عمل بینی شماره 1040غضروفی (استخوانی)
1040
عمل بینی شماره 1041گوشتی
1041
عمل بینی شماره 1042گوشتی
1042
عمل بینی شماره 1043غضروفی با پوست ضخیم
1043