نمونه 114 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
114
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 114

عمل بینی شماره 111غضروفی با پوست ضخیم
111
عمل بینی شماره 112غضروفی با پوست ضخیم
112
عمل بینی شماره 113غضروفی (استخوانی)
113
عمل بینی شماره 114غضروفی (استخوانی)
114
عمل بینی شماره 115گوشتی
115
عمل بینی شماره 116غضروفی با پوست ضخیم
116
عمل بینی شماره 117غضروفی با پوست ضخیم
117