نمونه 140 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
140
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 140

عمل بینی شماره 137غضروفی (استخوانی)
137
عمل بینی شماره 138غضروفی با پوست ضخیم
138
عمل بینی شماره 139غضروفی با پوست ضخیم
139
عمل بینی شماره 140گوشتی
140
عمل بینی شماره 141غضروفی (استخوانی)
141
عمل بینی شماره 142گوشتی با غضروف های قوی
142
عمل بینی شماره 143غضروفی با پوست ضخیم
143