نمونه 340 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
340
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 340

عمل بینی شماره 337غضروفی (استخوانی)
337
عمل بینی شماره 338غضروفی (استخوانی)
338
عمل بینی شماره 339غضروفی (استخوانی)
339
عمل بینی شماره 340غضروفی (استخوانی)
340
عمل بینی شماره 341غضروفی (استخوانی)
341
عمل بینی شماره 342غضروفی (استخوانی)
342
عمل بینی شماره 343غضروفی با پوست ضخیم
343