نمونه 414 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
414
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 414

عمل بینی شماره 411غضروفی (استخوانی)
411
عمل بینی شماره 412غضروفی (استخوانی)
412
عمل بینی شماره 413غضروفی با پوست ضخیم
413
عمل بینی شماره 414غضروفی با پوست ضخیم
414
عمل بینی شماره 415گوشتی
415
عمل بینی شماره 416غضروفی (استخوانی)
416
عمل بینی شماره 417غضروفی (استخوانی)
417