نمونه 683 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
683
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 683

عمل بینی شماره 680غضروفی (استخوانی)
680
عمل بینی شماره 681غضروفی (استخوانی)
681
عمل بینی شماره 682غضروفی (استخوانی)
682
عمل بینی شماره 683غضروفی (استخوانی)
683
عمل بینی شماره 684غضروفی (استخوانی)
684
عمل بینی شماره 685غضروفی (استخوانی)
685
عمل بینی شماره 686غضروفی با پوست ضخیم
686