نمونه 689 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
689
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 689

عمل بینی شماره 686غضروفی با پوست ضخیم
686
عمل بینی شماره 687غضروفی با پوست ضخیم
687
عمل بینی شماره 688غضروفی (استخوانی)
688
عمل بینی شماره 689غضروفی (استخوانی)
689
عمل بینی شماره 690غضروفی (استخوانی)
690
عمل بینی شماره 691غضروفی (استخوانی)
691
عمل بینی شماره 692
692