نمونه 708 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
708
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 708

عمل بینی شماره 705غضروفی (استخوانی)
705
عمل بینی شماره 706غضروفی (استخوانی)
706
عمل بینی شماره 707غضروفی (استخوانی)
707
عمل بینی شماره 708گوشتی
708
عمل بینی شماره 709گوشتی
709
عمل بینی شماره 710غضروفی (استخوانی)
710
عمل بینی شماره 711غضروفی (استخوانی)
711