نمونه 750 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی کوچک شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
750
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 750
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 747غضروفی (استخوانی)
747
عمل بینی شماره 748
748
عمل بینی شماره 749
749
عمل بینی شماره 750غضروفی (استخوانی)
750
عمل بینی شماره 751غضروفی (استخوانی)
751
عمل بینی شماره 752غضروفی (استخوانی)
752
عمل بینی شماره 753غضروفی (استخوانی)
753