نمونه 748 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. باریکی شدید پشت بینی با استفاده از پیوندهای غضروفی گرفته شده از غضروف گوش (قسمت پشت گوش) برطرف شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
748
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 748

عمل بینی شماره 745گوشتی
745
عمل بینی شماره 746غضروفی (استخوانی)
746
عمل بینی شماره 747غضروفی (استخوانی)
747
عمل بینی شماره 748
748
عمل بینی شماره 749
749
عمل بینی شماره 750غضروفی (استخوانی)
750
عمل بینی شماره 751غضروفی (استخوانی)
751