نمونه 745 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
745
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 745

عمل بینی شماره 742غضروفی با پوست ضخیم
742
عمل بینی شماره 743غضروفی (استخوانی)
743
عمل بینی شماره 744غضروفی (استخوانی)
744
عمل بینی شماره 745گوشتی
745
عمل بینی شماره 746غضروفی (استخوانی)
746
عمل بینی شماره 747غضروفی (استخوانی)
747
عمل بینی شماره 748
748