نمونه 786 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
786
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 786

عمل بینی شماره 783غضروفی با پوست ضخیم
783
عمل بینی شماره 784گوشتی
784
عمل بینی شماره 785گوشتی
785
عمل بینی شماره 786غضروفی (استخوانی)
786
عمل بینی شماره 787غضروفی (استخوانی)
787
عمل بینی شماره 788غضروفی (استخوانی)
788
عمل بینی شماره 789غضروفی (استخوانی)
789