نمونه 910 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
910
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 910

عمل بینی شماره 907غضروفی (استخوانی)
907
عمل بینی شماره 908غضروفی (استخوانی)
908
عمل بینی شماره 909غضروفی (استخوانی)
909
عمل بینی شماره 910غضروفی (استخوانی)
910
عمل بینی شماره 911گوشتی
911
عمل بینی شماره 912گوشتی
912
عمل بینی شماره 913
913