نمونه 911 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
911
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 911

عمل بینی شماره 908غضروفی (استخوانی)
908
عمل بینی شماره 909غضروفی (استخوانی)
909
عمل بینی شماره 910غضروفی (استخوانی)
910
عمل بینی شماره 911گوشتی
911
عمل بینی شماره 912گوشتی
912
عمل بینی شماره 913
913
عمل بینی شماره 914
914