نمونه 914 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
914
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 914

عمل بینی شماره 911گوشتی
911
عمل بینی شماره 912گوشتی
912
عمل بینی شماره 913
913
عمل بینی شماره 914
914
عمل بینی شماره 915غضروفی با پوست ضخیم
915
عمل بینی شماره 916غضروفی با پوست ضخیم
916
عمل بینی شماره 917غضروفی (استخوانی)
917