نمونه 941 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
941
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 941

عمل بینی شماره 938غضروفی با پوست ضخیم
938
عمل بینی شماره 939غضروفی (استخوانی)
939
عمل بینی شماره 940غضروفی (استخوانی)
940
عمل بینی شماره 941غضروفی (استخوانی)
941
عمل بینی شماره 942غضروفی (استخوانی)
942
عمل بینی شماره 943غضروفی (استخوانی)
943
عمل بینی شماره 944غضروفی (استخوانی)
944