نمونه 26 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. سایز بینی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
26
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 26

عمل بینی شماره 23گوشتی
23
عمل بینی شماره 24غضروفی با پوست ضخیم
24
عمل بینی شماره 25غضروفی (استخوانی)
25
عمل بینی شماره 26غضروفی (استخوانی)
26
عمل بینی شماره 27غضروفی با پوست ضخیم
27
عمل بینی شماره 28غضروفی با پوست ضخیم
28
عمل بینی شماره 29غضروفی با پوست ضخیم
29