نمونه 595 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
595
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 595

عمل بینی شماره 592غضروفی با پوست ضخیم
592
عمل بینی شماره 593غضروفی با پوست ضخیم
593
عمل بینی شماره 594غضروفی (استخوانی)
594
عمل بینی شماره 595غضروفی (استخوانی)
595
عمل بینی شماره 596گوشتی
596
عمل بینی شماره 597غضروفی با پوست ضخیم
597
عمل بینی شماره 598غضروفی با پوست ضخیم
598