نمونه 817 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
817
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 817
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 814گوشتی با غضروف های قوی
814
عمل بینی شماره 815گوشتی با غضروف های قوی
815
عمل بینی شماره 816غضروفی (استخوانی)
816
عمل بینی شماره 817غضروفی (استخوانی)
817
عمل بینی شماره 818غضروفی (استخوانی)
818
عمل بینی شماره 819غضروفی (استخوانی)
819
عمل بینی شماره 820غضروفی (استخوانی)
820