نمونه 997 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است.

Englishٍ

previous
997
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 997

عمل بینی شماره 994غضروفی (استخوانی)
994
عمل بینی شماره 995غضروفی (استخوانی)
995
عمل بینی شماره 996غضروفی (استخوانی)
996
عمل بینی شماره 997
997
عمل بینی شماره 998
998
عمل بینی شماره 999غضروفی (استخوانی)
999
عمل بینی شماره 1000غضروفی (استخوانی)
1000