نمونه 876 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
876
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 876

عمل بینی شماره 873غضروفی با پوست ضخیم
873
عمل بینی شماره 874غضروفی با پوست ضخیم
874
عمل بینی شماره 875
875
عمل بینی شماره 876
876
عمل بینی شماره 877
877
عمل بینی شماره 878
878
عمل بینی شماره 879غضروفی با پوست ضخیم
879